W dniu 11 maja tegoż roku po raz kolejny udałem się do Polski. Tym razem celem mojego wyjazdu było odnowienie paszportu, którego ważność kończyła się  wprawdzie na początku 2016 roku, ale przy tak krótkim okresie ważności paszportu nie mógł bym odnowić wizy ekwadorskiej, której ważność kończy się mi już w październiku, a do której odnowienia potrzebuję conajmniej dwa lata ważności paszportu.